Make your own free website on Tripod.com
Necat'in sitesine hosgeldiniz
Home | New page title | yenilikler | LiNKLER | DiLLER | SAKIN TIKLAMA! | HERSEY O'NU HATIRLATIYOR | TESBiH NAMAZI | SiiR | O'NU TANIYALIM | SOHBET | ÖGÜTLER | GEREKLi | YAZILAR | FAYDALI KONULAR | KURALLAR
DiLLER

Enter subhead content here

subject                object                 possessive                     possessive

pronouns           pronouns               adjectives                      pronouns

I                         me                       my                                  mine

you                     you                      your                               yours

she                     her                        her                                hers

he                      him                        his                                 his

it                        it                           its                                   -

we                     us                         our                                  ours

you                    you                       your                                yours

they                   them                      their                                theirs

 

we love our new house:biz yeni evimizi seviyoruz

can you help me?:bana yardim edebilirmiziniz?

Do you love me?:Beni seviyor musun?

This pen is mine:Bu kalem benimkidir.

 

COGULLAR

-kelimenin sonuna ''s''getirilerek yapilir.one play-->two plays.

-kelimenin sonunda ''y''varsa ve ondan onceki harf unsuz ise ''y''duser yerine ''ies''gelir.

one baby-->two babies.

-kelimenin sonunda ''ch,x,ss,sh,s''varsa ''es''getirilerek cogul yapilir.

one box-->two boxes

one bus-->two buses

-bazi sonu ''o''ile biten kelimeleri de cogul yapmak icin ''es''getirilir.

a tomato--->two tomatoes

kuralsiz olanlar

a man---->two men

a woman--->two women

a child--->two children

a person--->two people

a foot--->two feet

a tooth--->two teeth

 

*sessizle baslayan kelimelerin onune ''a'',sesli ile baslayan kelimelerin onune ''an''gelir.

ornek1:I am a student:ben bir ogrenciyim.

ornek2:She is an English teacher:o bir ingilizce ogretmenidir.

Almancada cok kullanilan ve degisik cekimleri
olan bu uc fiilin cekimlerini bilmek gerekir.
''Haben,sein,werden''

HABEN                    SEIN                        WERDEN
(sahip olmak)      (OLMAK)                 (OLMAK)
ich    habe               bin                             werde
du    hast                 bist                            wirst
ez    hat                   ist                              wird
sie   hat                   ist                              wird
es    hat                   ist                              wird
wir  haben              sind                           werden
ihr   habt                 seid                           werdet
sie   haben              sind                           werden
Sie  haben              sind                           werden
Ich habe alles:Herseyim var. Ich werde Lehrer:ogretmen olacagim. Ich bin Student:Ben ogrenciyim.


Almanca'da fiil cekimi

Almancada kuralli fiiller ozneye gore ek alirlar.Fiiller genelde (-en) ile biter.

Genel olarak eklerin kullanisi soyledir:

Ich lerne ( -e)               :ogreniyorum
Du lernst ( -st)              :ogreniyorsun
Er lernt (-t)                   :ogreniyor
sie lernt ( -t)                 :ogreniyor
Es lertnt (-t)                 :ogreniyor
Wir lernen (-en)           :ogreniyoruz
ihr lernt ( -t)                 :ogreniyorsunuz
sie lernen (-en)            :ogreniyorlar
Sie lernen (-en)           :ogreniyorsunuz(burada nezaket ifade etmek icindir.)

ALMANCA'DA ZAMANLAR

 

PRASENS(SIMDIKI ZAMAN)

ozne+yuklem(fiilin birinci hali)+...

ornek:Es  klopft:kapi caliyor

Wir wohnen auf dem Lande:Biz koyde oturuyoruz.


PRATERITUM(YAKIN GECMIS ZAMAN)

ozne+yuklem(fiilin ikinci hali)+...

ornek:Ich ging ins Kino:sinemaya gidiyordum(giderdim).

Ich dachte an dich:seni dusunuyorum.


HABEN,SEIN,WERDEN fiilinin PRATERITUM CEKIMI

                           HABEN        SEIN        WERDEN

 

Ich                      hatte             war          wurde

du                       hattest          warst       wurdest

Er(sie,es)             hatte             war          wurde

wir                      hatten           waren        wurden

ihr                       hattet           wart          wurdet

sie(Sie)                hatten           waren        wurden


 


KURALLI FIILLERDE 1,2 VE 3 HALLER

''Lernen''fiilini ornek verelim:

Mastar hali:    Lernen

Birinci hali:     Lerne

ikinci hali:       Lernte

Ucuncu hali:  Gelernt

kuralli olan tum fiiller bu sekilde cekimlenir.kuralsiz olanlari ezberlemek gerekir.

 

 

 

 

 

PERFEKT(dili geçmis zaman)

Özne+(haben/sein)V1 +........+ V3(özne)

Er ist in Ankara angekommen.

Ankaraya geldi.

Ich habe heute einen Brief bekommen.

Bugün bir mektup aldim.

***Nesne isteyen;neyi ve kimi sorularina cevap veren

fiiller Habenyardimci fiilini alirlar.

seinyardimci fiili alanlar:Bir yer degistirmeyi.bir

hareketi ifade eden fiillerde kullanilir.

 

PLUSQUAMPERFEKT(misli geçmis zaman)

Özne+(haben/sein)V2 +.........+V3(yüklem).

Er war in Ankara angekommen.

Ankaraya gelmisti.

Er hatte einen Brief bekommen.

Bir mektup almisti.

 

FUTUR I (-ecek, -acak)

Özne+werden(V1)+........+V1(yüklem)

Ich werde darauf bestehen.

Bunda israr edecegim.

 

FUTUR II (-mis olacak)

Özne+werden(V1)+.....+V3(yüklem)+sein/haben

Er wird in Ankara angekommen sein.

Ankaraya vamis olacak(olmali).

arap_a_alfabe.gif

 

Fiil cekimi

''kitabet:yazmak''fiilini ornek veriyoruz.genel olarak tum fiiller ayni kurala gore cekilir.
mis'li gecmis zaman

kuntu kad ketebtu:yazmistim
kunte kad ketebte:yazmistin
kane kad ketebe:yazmis
kunna kad katabna:yazmistik
kuntum kad ketebtum:yazmistiniz
kanuu kad ketebuu:Yazmislardi

_______________________

simdiki zaman

ektubu:yaziyorum
tektubu:yaziyorsun
yektubu:yaziyor
nektubu:yaziyoruz
tektubuune:yaziyorsunuz
yektubuune:yaziyorlar

____________________

di'li gecmis zaman

ketebtu:yazdim
ketebte:yazdin
ketebe:yazdi
ketebna:yazdik
ketebtum:yazdiniz
ketebuu:yazdilar
______________________

gelecek zaman

se ektubu:yazacagim
se tektubu:yazacaksin
se yektubu:yazacak
se nektubu:yazacagiz
se tektubuune:yazacaksiniz
se yektubuune:yazacaklar
sahis zamirleri

Ben:Ene
Sen:Ente,Enti
O:Huwe,Hiye
Biz:Nahnu
Siz:Entum,entunne
Onlar:Hum,Hunne


iyelik zamirleri

benim:li

senin:leke,...ke

onun:lehu,leha,...ha

bizim:lena,...na

sizin:lekum,...kum

onlarin:lehum,...hum


isaret zamirleri

bu:haza

bu:hazihi

su:zalike

su:zake(erkek)

su:tilke(bayan)

o :huwe,hiye